Patricia Bonilla - Maaasahang Anak ng Lucena

BATTLE ROUND:

BLIND AUDITION: