WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!
WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-14

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-14

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-15

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-15

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-16

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-16

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-17

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-17

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-18

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-18

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-19

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-19

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-20

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-20

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

WACKIEST-21

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-21

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!  

ALBUM

WACKY SHOTS: Ilan sa mga artistang hindi natatakot na pumangit sa harap ng kamera!

Wacky-add-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

Wacky-add-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 24, 2017 08:36 PM

WACKIEST-1
WACKIEST-2
WACKIEST-3
WACKIEST-4
WACKIEST-5
WACKIEST-6
WACKIEST-7
WACKIEST-8
WACKIEST-9
WACKIEST-10
WACKIEST-11
WACKIEST-12
WACKIEST-13
WACKIEST-14
WACKIEST-15
WACKIEST-16
WACKIEST-17
WACKIEST-18
WACKIEST-19
WACKIEST-20
WACKIEST-21
Wacky-add-1