Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!
Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-14

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-14

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-15

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-15

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-16

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-16

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-17

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-17

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-18

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-18

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!  

ALBUM

Mga nakatutuwang litrato na magpapakita ng matalik na pagkakaibigan nina Erich at Julia!

JULIA-ERICH-19

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-19

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 18, 2017 11:28 PM

JULIA-ERICH-1
JULIA-ERICH-2
JULIA-ERICH-3
JULIA-ERICH-4
JULIA-ERICH-5
JULIA-ERICH-6
JULIA-ERICH-7
JULIA-ERICH-8
JULIA-ERICH-9
JULIA-ERICH-10
JULIA-ERICH-11
JULIA-ERICH-12
JULIA-ERICH-13
JULIA-ERICH-14
JULIA-ERICH-15
JULIA-ERICH-16
JULIA-ERICH-17
JULIA-ERICH-18
JULIA-ERICH-19