Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!
Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-01

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-01

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-02

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-02

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-03

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-03

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-04

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-04

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!  

ALBUM

Silipin ang ilan sa mga larawan ni Arci na magbibigay liwanag sa inyong araw!

ARCIbikini-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com December 30, 2017 03:18 PM

ARCIbikini-1
ARCIbikini-2
ARCIbikini-3
ARCIbikini-4
ARCIbikini-01
ARCIbikini-02
ARCIbikini-03
ARCIbikini-04
ARCIbikini-5
ARCIbikini-6
ARCIbikini-7
ARCIbikini-8
ARCIbikini-9
ARCIbikini-10
ARCIbikini-11
ARCIbikini-12
ARCIbikini-13