PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso
PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso  

ALBUM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso

KARAKTER-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

KARAKTER-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso  

ALBUM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso

KARAKTER-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

KARAKTER-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso  

ALBUM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso

KARAKTER-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

KARAKTER-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso  

ALBUM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso

KARAKTER-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

KARAKTER-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso  

ALBUM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso

KARAKTER-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

KARAKTER-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso  

ALBUM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso

KARAKTER-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

KARAKTER-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso  

ALBUM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso

KARAKTER-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

KARAKTER-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso  

ALBUM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso

KARAKTER-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

KARAKTER-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso  

ALBUM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso

KARAKTER-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

KARAKTER-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso  

ALBUM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso

KARAKTER-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

KARAKTER-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso  

ALBUM

PHOTOS: Kilalanin ang mga karakter na susubaybayan mo sa Sana Dalawa Ang Puso

KARAKTER-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

KARAKTER-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 27, 2018 09:36 PM

KARAKTER-1
KARAKTER-2
KARAKTER-3
KARAKTER-4
KARAKTER-5
KARAKTER-6
KARAKTER-7
KARAKTER-8
KARAKTER-9
KARAKTER-10
KARAKTER-11