• MONDAY-FRIDAY BEFORE TV PATROL
  • Pamilya Ko
  • MONDAY-FRIDAY BEFORE TV PATROL
  • Pamilya Ko
KID YAMBAO Pmailya Ko

KID YAMBAO as

APOL


Ang good son sa mga Mabunga boys; pilyo, pero masunurin at hindi mo kariringgan ng reklamo – lalo pag sinasalo niya ang mga responsibilities na naisasantabi ni Beri.  Malambing sa nanay at maalaga sa mga kapatid.  He works as a call center agent sa isang local company. 

Ang good son sa mga Mabunga boys; pilyo, pero masunurin at hindi mo kariringgan ng reklamo – lalo pag sinasalo niya ang mga responsibilities na naisasantabi ni Beri.  Malambing sa nanay at maalaga sa mga kapatid.  He works as a call center agent sa isang local company. 

WE RECOMMEND

OTHER CAST

SEE OTHER CAST