• MONDAY-FRIDAY BEFORE TV PATROL
  • Pamilya Ko
  • MONDAY-FRIDAY BEFORE TV PATROL
  • Pamilya Ko
JOEY MARQUEZ Pamilya Ko

JOEY MARQUEZ as

FERNAN


Ang haligi ng Mabunga household.  Walang inuurungang trabaho.  Handang tiisin ang mawalay sa pamilya para lang maitaguyod ang mga ito.  Walang kapaguran sa pagtatrabaho.  Level-headed sa pagharap sa mga problema.

Ang haligi ng Mabunga household.  Walang inuurungang trabaho.  Handang tiisin ang mawalay sa pamilya para lang maitaguyod ang mga ito.  Walang kapaguran sa pagtatrabaho.  Level-headed sa pagharap sa mga problema.

WE RECOMMEND

OTHER CAST

SEE OTHER CAST