• WEEKDAYS AT 11:30 AM
PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit
PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-1.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-1.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-2.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-2.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-3.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-3.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-4.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-4.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-5.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-5.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-6.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-6.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-7.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-7.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-8.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-8.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-9.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-9.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-10.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-10.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-11.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-11.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-12.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-12.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-13.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-13.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-14.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-14.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit  

ALBUM

PHOTOS: Pasilip sa 1st taping day ni Shaina Magdayao bilang si Grace sa Nang Ngumiti Ang Langit

Shaina-Grace-15.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-15.jpg

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

Entertainment.ABS-CBN.com August 05, 2019 01:17 PM

Shaina-Grace-1.jpg
Shaina-Grace-2.jpg
Shaina-Grace-3.jpg
Shaina-Grace-4.jpg
Shaina-Grace-5.jpg
Shaina-Grace-6.jpg
Shaina-Grace-7.jpg
Shaina-Grace-8.jpg
Shaina-Grace-9.jpg
Shaina-Grace-10.jpg
Shaina-Grace-11.jpg
Shaina-Grace-12.jpg
Shaina-Grace-13.jpg
Shaina-Grace-14.jpg
Shaina-Grace-15.jpg