• SATURDAY AFTER TV PATROL WEEKEND
  • My Papa Pi
  • SATURDAY AFTER TV PATROL WEEKEND
  • My Papa Pi
Alora Sasam My Papa Pi

Alora Sasam as

Chrissie Marie Hatsingno


Ang quack-quack na manghuhula ng Pag-asa.
Ex manghuhula sa quiapo na rumaraket na lang ngayon sa kanyang labahan Walang humihingi ng opinion niya.
Nag-aalisan nga ang mga tao kapag siya na ang manghuhula. Dahil nga wala naniniwala sa kanya.

Ang quack-quack na manghuhula ng Pag-asa.
Ex manghuhula sa quiapo na rumaraket na lang ngayon sa kanyang labahan Walang humihingi ng opinion niya.
Nag-aalisan nga ang mga tao kapag siya na ang manghuhula. Dahil nga wala naniniwala sa kanya.

WE RECOMMEND

OTHER CAST

VIEW ALL CAST