• MONDAY-FRIDAY BEFORE TV PATROL
  • MONDAY-FRIDAY BEFORE TV PATROL
skinning-image
PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis
PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-14

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-14

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis  

ALBUM

PHOTOS: Bayani, Alex, Wacky, Angeline at Kean, muling nagsama-sama sa MTWI para sa kaarawan ni Luis

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-15

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-15

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com April 22, 2019 09:14 PM

Minute-to-win-it-Luis-Birthday-1
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-2
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-3
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-4
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-5
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-6
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-7
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-8
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-9
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-10
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-11
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-12
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-13
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-14
Minute-to-win-it-Luis-Birthday-15