• MONDAY TO FRIDAY AT 11:00 AM
  • MONDAY TO FRIDAY AT 11:00 AM
PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino
Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino  

ALBUM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino  

ALBUM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino  

ALBUM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino  

ALBUM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino  

ALBUM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino  

ALBUM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino  

ALBUM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino  

ALBUM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino  

ALBUM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino  

ALBUM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino

Entertainment.ABS-CBN.com January 16, 2020 10:32 PM

PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino
PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino
PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino
PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino
PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino
PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino
PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino
PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino
PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino
PHOTOS: Magandang Buhay with Jayson Gainza & Jovit Baldivino