• EVERY SATURDAY AFTER I CAN SEE YOUR VOICE
  • EVERY SATURDAY AFTER I CAN SEE YOUR VOICE
Beauty, aakusahan ng child abuse sa MMK


Gaganap na isang inang inakusahang ng pang-aabuso sa kanyang mga anak si Beauty Gonzales ngayong Sabado (Agosto 11) sa “MMK.”

Isa lang ang hinangad ni Joan (Beauty) buong buhay niya, ang mapabilang sa isang buong pamilya dahil na rin sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Magkakaroon ng katuparan ang kanyang pangarap sa pagbuo nila ng pamilya ni Raul (James Blanco).

Sinubukang itaguyod ni Raul ang kanilang pamilya bilang OFW sa California ngunit magkakalamat ang kanilang relasyon dahil na rin sa pagkakalayo nila sa isa’t-isa. Gayunpaman, susubukan ni Joan na pasiglahin ang kanilang pagsasama dahil ayaw niyang maranasan ng mga anak ang dinanas niya.

Isang araw ay hindi na magpapadala ng pera si Raul. Sa kadesperadahan ni Joan na matugunan ang pangangailanan ng kaniyang mga anak ay magpapadala siya ng litrato sa kanyang asawa na kunwaring nilalason niya ang mga anak sa hangaring matauhan ito at panagutang muli ang responsibilidad sa kanila. Ngunit ang litrato pa ang magiging ebidensiya laban sa kanya sa umano’y pang-aabuso niya sa kanilang mga anak.

Masisira ang pamilya ni Joan ngunit magbabalik sa buhay niya ang inang si Beth (Aleck Bovick) na siyang magiging sandalan niya sa panahon ng kagipitan at pagkawalay sa mahal sa buhay.

Mabawi pa kaya ni Joan ang kanyang mga anak? Matupad pa kaya ang pangarap niyang magkaroon ng isang buong pamilya?

Kasama rin sa episode na ito sina Erika Padilla, Yesha Camile, Rhed Bustamante, Yñigo Delen, Sophia Reola, at Paolo Rivero. Ang episode ay sa ilalim ng direksyon ni Nuel Naval at panunulat nina Arah Jell G. Badayos at Rose Colindres. Ang “MMK” ay pinamumunuan ng business unit head na si Roda C. dela Cerna.