• EVERY SATURDAY AFTER I CAN SEE YOUR VOICE
  • EVERY SATURDAY AFTER I CAN SEE YOUR VOICE
Dimples, sasapi sa rebeldeng grupo sa MMK


Bibigyang buhay ni Dimples Romana ang kwento ng isang babaeng piniling lisanin ang isang rebeldeng grupo para sa ikabubuti ng kaniyang pamilya ngayong Sabado (Hulyo 14) sa “MMK.”


Lalaki si Emma (Dimples) na tinitingala ang mga rebelde sa probinsiya dahil sa kabutihang ginagawa nito para sa mga mahihirap, at dahil na rin miyembro nito ang kanyang ama at mga kuya. Sa pag-aakalang mabibigyan niya ng mas magandang kinabukasan ang iba niyang mga kapatid, buong puso at isip na aanib si Emma sa kilusan sa panghihikayat na rin ng pinakamamahal na ama, at kalauna’y magiging lider ng mga batang miyembro nito.


Sa pagtaas ng kaniyang ranggo ay mamumulat ang mga mata ni Emma na maging ang kanilang grupo ay kayang maging malupit. Magpapasiya siyang lisanin ang kilusan para mailayo ang kaniyang pamilya sa kaguluhan ngunit hindi magtatagal ay mahahanap sila ng mga dating kasamahan at paghihigantihan.


Paano kaya makakamit ni Emma ang inaasam na mapayapang buhay para sa sarili at, higit sa lahat, para sa kaniyang pamilya? Kasama rin sa episode na ito sina Lito Pimentel, Sharmaine Suarez, Encar Benedicto, Kiko Matos, Lester Llansang, Karen Reyes, Amy Nobleza, Myel de Leon, Brace Arquiza, at Belle Mariano. Ang episode ay sa ilalim ng direksyon ni Nuel Naval at panunulat ni Benson Logronio.