• MONDAY-FRIDAY AFTER IT'S SHOWTIME!
  • Love Thy Woman
  • MONDAY-FRIDAY AFTER IT'S SHOWTIME!
  • Love Thy Woman
ZSAZSA PADILLA Love Thy Woman

ZSAZSA PADILLA as

HELEN CHAO


In her early 50’s. David’s mother. She started as a Nursing Aide and eventually ay naging nurse sa Singapore.

She’s a single mother. Hindi siya pinanagutan ng ama ni David dahil may fiancée pala ito nang hindi niya nalalaman, at mas piniling magstay sa asawa niya.

In her early 50’s. David’s mother. She started as a Nursing Aide and eventually ay naging nurse sa Singapore.

She’s a single mother. Hindi siya pinanagutan ng ama ni David dahil may fiancée pala ito nang hindi niya nalalaman, at mas piniling magstay sa asawa niya.

WE RECOMMEND

OTHER CAST

SEE OTHER CAST