• MONDAY-FRIDAY AFTER IT'S SHOWTIME!
  • Love Thy Woman
  • MONDAY-FRIDAY AFTER IT'S SHOWTIME!
  • Love Thy Woman
SUNSHINE CRUZ Love Thy Woman

SUNSHINE CRUZ as

REBECCA KAI ESTRELLA


In her mid 40’s. Dati siyang lounge singer. Ipinanganak siyang mahirap. Breadwinner siya sa kanilang magkapatid na si Harry, dahil maaga naulila sa magulang.

She has the mindset of a survivor. Walang siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Alam niya kung ano ang totoo sa sarili niya and that’s what matters. She is honest and straight-forward.  She’s REAL.

In her mid 40’s. Dati siyang lounge singer. Ipinanganak siyang mahirap. Breadwinner siya sa kanilang magkapatid na si Harry, dahil maaga naulila sa magulang.

She has the mindset of a survivor. Walang siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Alam niya kung ano ang totoo sa sarili niya and that’s what matters. She is honest and straight-forward.  She’s REAL.

WE RECOMMEND

OTHER CAST

SEE OTHER CAST