• MONDAY-FRIDAY AFTER IT'S SHOWTIME!
  • Love Thy Woman
  • MONDAY-FRIDAY AFTER IT'S SHOWTIME!
  • Love Thy Woman
RUFFA GUTIERREZ LOVE THY WOMAN

RUFFA GUTIERREZ as

AMANDA DEL MUNDO


In her mid 40’s. She is a fashionista. Very classy ang dating. Unang tingin pa lang ay makikita na ang pagiging sosyal nito at pagiging mayaman.

In her mid 40’s. She is a fashionista. Very classy ang dating. Unang tingin pa lang ay makikita na ang pagiging sosyal nito at pagiging mayaman.

RUFFA GUTIERREZ LOVE THY WOMAN
RUFFA GUTIERREZ LOVE THY WOMAN
RUFFA GUTIERREZ LOVE THY WOMAN
RUFFA GUTIERREZ LOVE THY WOMAN

She was once Lucy’s favorite trainee.

She is tactless sometimes, parang walang filter pag magsalita. Mahal niya ang anak niyang si Gab pero priority niya ay ma-maintain ang yaman nila.

WE RECOMMEND

OTHER CAST

SEE OTHER CAST