Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera
Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera  

ALBUM

Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera

LALUNA-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com July 27, 2017 05:47 PM

LALUNA-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com July 27, 2017 05:47 PM

Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera  

ALBUM

Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera

LALUNA-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com July 27, 2017 05:47 PM

LALUNA-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com July 27, 2017 05:47 PM

Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera  

ALBUM

Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera

LALUNA-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com July 27, 2017 05:47 PM

LALUNA-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com July 27, 2017 05:47 PM

Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera  

ALBUM

Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera

LALUNA-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com July 27, 2017 05:47 PM

LALUNA-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com July 27, 2017 05:47 PM

Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera  

ALBUM

Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera

LALUNA-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com July 27, 2017 05:47 PM

LALUNA-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com July 27, 2017 05:47 PM

Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera  

ALBUM

Ang mga naggagandahang alagad ni Sandrino sa likod ng kamera

LALUNA-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com July 27, 2017 05:47 PM

LALUNA-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com July 27, 2017 05:47 PM

LALUNA-1
LALUNA-2
LALUNA-3
LALUNA-4
LALUNA-5
LALUNA-6