• WELCOME PARENTS AND KIDS!
  • WELCOME PARENTS AND KIDS!
Activity Sheet: Pre-School

Download and print these free activity sheets so you can continue playing and learning with your toddlers even offline!

 

 

Animals and their food | Pre-School Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Animals and their food | Pre-School Activity Sheet

These animals are hungry! Match each animal to the food it likes to eat!

When you're done, you can go back to the Primary Videos section to continue watching! WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Animals and their food | Pre-School Activity Sheet

These animals are hungry! Match each animal to the food it likes to eat!

When you're done, you can go back to the Primary Videos section to continue watching! WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Animals and their food | (Answer Key) Pre-School Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Animals and their food | (Answer Key) Pre-School Activity Sheet

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Animals and their food | (Answer Key) Pre-School Activity Sheet

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Meet My Family | Pre School Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Meet My Family | Pre School Activity Sheet

Gusto ka namin mas makilala! Tell us something about your family! Pagtapos sagutan ang activity sheet, balikan ang Preschool Videos para tuloy-tuloy ang learning! WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Meet My Family | Pre School Activity Sheet

Gusto ka namin mas makilala! Tell us something about your family! Pagtapos sagutan ang activity sheet, balikan ang Preschool Videos para tuloy-tuloy ang learning! WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

My Family Portrait | Pre School Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

My Family Portrait | Pre School Activity Sheet

I-drawing natin ang ating masayang pamilya! Pagkatapos, maaring bumalik sa Preschool Videos section para ituloy ang panonood! WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

My Family Portrait | Pre School Activity Sheet

I-drawing natin ang ating masayang pamilya! Pagkatapos, maaring bumalik sa Preschool Videos section para ituloy ang panonood! WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Stay Clean | Pre School Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Stay Clean | Pre School Activity Sheet

Good hygiene starts with us! Let's match the tool and activity we need to keep ourselves clean and healthy! When you're done, go back to the Preschool Videos section to continue watching! WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Stay Clean | Pre School Activity Sheet

Good hygiene starts with us! Let's match the tool and activity we need to keep ourselves clean and healthy! When you're done, go back to the Preschool Videos section to continue watching! WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Stay Clean | (Answer Key) Pre School Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Stay Clean | (Answer Key) Pre School Activity Sheet

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Stay Clean | (Answer Key) Pre School Activity Sheet

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Animals and their home | Pre School Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Animals and their home | Pre School Activity Sheet

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Animals and their home | Pre School Activity Sheet

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Animals and their home | (Answer Key) Pre Schol Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Animals and their home | (Answer Key) Pre Schol Activity Sheet

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Animals and their home | (Answer Key) Pre Schol Activity Sheet

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

10 Little Indians | Let's Count!  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

10 Little Indians | Let's Count!

Print and download this activity sheet to continue learning offline. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

10 Little Indians | Let's Count!

Print and download this activity sheet to continue learning offline. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

10 Little Indians | Let's Count! | Answer Key  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

10 Little Indians | Let's Count! | Answer Key

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

10 Little Indians | Let's Count! | Answer Key

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Watch Them Grow  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Watch Them Grow

Subukan din natin magpatubo ng ating sariling halaman o gulay! WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Watch Them Grow

Subukan din natin magpatubo ng ating sariling halaman o gulay! WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Sea Creatures  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Sea Creatures

Time out muna! Kulayan at kilalanin ang mga sea creatures na ito! Pagkatapos, maari na ulit manood ng mga videos! WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Sea Creatures

Time out muna! Kulayan at kilalanin ang mga sea creatures na ito! Pagkatapos, maari na ulit manood ng mga videos! WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Sea Creatures | Answer Key  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Sea Creatures | Answer Key

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Sea Creatures | Answer Key

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Little Star | Pre-School Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Little Star | Pre-School Activity Sheet

Kulayan natin at gawing nagniningning ang mga stars na ito! When you're done, go back to the Preschool section to watch more videos. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Little Star | Pre-School Activity Sheet

Kulayan natin at gawing nagniningning ang mga stars na ito! When you're done, go back to the Preschool section to watch more videos. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Farm Animals | Pre-School Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Farm Animals | Pre-School Activity Sheet

Connect the dots and color each farm animal that you can see in the picture! When you're done, go back to the Preschool section to watch more videos. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Farm Animals | Pre-School Activity Sheet

Connect the dots and color each farm animal that you can see in the picture! When you're done, go back to the Preschool section to watch more videos. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Mga Hayop sa Bakawan | Pre-School Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Mga Hayop sa Bakawan | Pre-School Activity Sheet

Mahalaga ng bakawan o mangrove sa ating kapaligiran. Ito ay nagsisilbing tirahan hindi lamang sa mga isda kundi maging sa mga ibon at iba pang hayop. Tumutulong din ito sa paglilinis ng ating hangin at katubigan sa pamamagitan ng matitibay na mga dahon at ugat nito. Kulayan natin ang bakawan na ito! Pagkatapos, maari na ulit bumalik sa panonood. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Mga Hayop sa Bakawan | Pre-School Activity Sheet

Mahalaga ng bakawan o mangrove sa ating kapaligiran. Ito ay nagsisilbing tirahan hindi lamang sa mga isda kundi maging sa mga ibon at iba pang hayop. Tumutulong din ito sa paglilinis ng ating hangin at katubigan sa pamamagitan ng matitibay na mga dahon at ugat nito. Kulayan natin ang bakawan na ito! Pagkatapos, maari na ulit bumalik sa panonood. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Indoor Scavenger Hunt | Pre-School Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Indoor Scavenger Hunt | Pre-School Activity Sheet

Who says we can't have fun indoors? Gear up for an exciting scavenger hunt and find these every day treasures inside our house! When you're done, go back to the Preschool section to watch more videos. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Indoor Scavenger Hunt | Pre-School Activity Sheet

Who says we can't have fun indoors? Gear up for an exciting scavenger hunt and find these every day treasures inside our house! When you're done, go back to the Preschool section to watch more videos. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Coloring Activity | Pre-School Activity Sheet  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Coloring Activity | Pre-School Activity Sheet

Sila'y talaga naman maliliit pero katangi-tangi rin ang kanilang mga kulay! I-download at print ang activity sheet na ito at pagkatapos kulayan, maari na ulit bumalik sa Preschool section to watch more videos. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Coloring Activity | Pre-School Activity Sheet

Sila'y talaga naman maliliit pero katangi-tangi rin ang kanilang mga kulay! I-download at print ang activity sheet na ito at pagkatapos kulayan, maari na ulit bumalik sa Preschool section to watch more videos. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Activity Sheets: Pre-School  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

The Alphabet | Pre-school Activity Sheet

Let's learn the letters of the alphabet! When you're done, go back to the Preschool section to watch more videos. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

The Alphabet | Pre-school Activity Sheet

Let's learn the letters of the alphabet! When you're done, go back to the Preschool section to watch more videos. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Activity Sheets: Pre-School  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

The Alphabet | Pre-school Activity Sheet (Answer Key)

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

The Alphabet | Pre-school Activity Sheet (Answer Key)

WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Activity Sheets: Pre-School  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Trace the Letters | Pre-school Activity Sheet

Download, print and let's practice writing big and small letters! When you're done, go back to the Preschool section to watch more videos. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Trace the Letters | Pre-school Activity Sheet

Download, print and let's practice writing big and small letters! When you're done, go back to the Preschool section to watch more videos. WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Activity Sheets: Pre-School  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Colors | Pre-school Activity Sheet

It's a colorful world! Print and download this coloring activity sheet and use it to teach colors in a fun way! Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Colors | Pre-school Activity Sheet

It's a colorful world! Print and download this coloring activity sheet and use it to teach colors in a fun way! Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Activity Sheets: Pre-School  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Colors | Pre-school Activity Sheet (Answer Key)

Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Colors | Pre-school Activity Sheet (Answer Key)

Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Activity Sheets: Pre-School  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Count The Objects | Pre-school Activity Sheet

Bilangin natin kung ilang piraso ang bawat grupo. Isulat ang tamang sagot! Pagkatapos, maari na ulit bumalik sa Pre-school videos. Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Count The Objects | Pre-school Activity Sheet

Bilangin natin kung ilang piraso ang bawat grupo. Isulat ang tamang sagot! Pagkatapos, maari na ulit bumalik sa Pre-school videos. Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Activity Sheets: Pre-School  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Count the Objects | Pre-school Activity Sheet (ANSWER KEY)

Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Count the Objects | Pre-school Activity Sheet (ANSWER KEY)

Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Activity Sheets: Pre-School  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Trace The Numbers | Preschool Activity Sheet

Let's practice writing numbers! Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Trace The Numbers | Preschool Activity Sheet

Let's practice writing numbers! Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Activity Sheets: Pre-School  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Tracing | Activity Sheet

Let's help these animals get back to the barn. Trace the line that leads to their destination. Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Tracing | Activity Sheet

Let's help these animals get back to the barn. Trace the line that leads to their destination. Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Activity Sheets: Pre-School  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

What Do Plants Need To Grow | Activity Sheet

Do you know what plants need to grow? Match the picture with the correct word. You can also color the objects when you're done answering the activity sheet. Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

What Do Plants Need To Grow | Activity Sheet

Do you know what plants need to grow? Match the picture with the correct word. You can also color the objects when you're done answering the activity sheet. Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Activity Sheets: Pre-School  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

What Do Plants Need To Grow (Answer Key)

Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

What Do Plants Need To Grow (Answer Key)

Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Activity Sheets: Pre-School  

ALBUM

Activity Sheets: Pre-School

Trace A Star | Activity Sheet

Let's make stars and make them shine bright! Trace and color and when you're done, go back to the Preschool Videos section to continue watching! Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Trace A Star | Activity Sheet

Let's make stars and make them shine bright! Trace and color and when you're done, go back to the Preschool Videos section to continue watching! Click here to watch more videos: WATCH MORE VIDEOS

Just Love Kids: Pre-School September 19, 2020 11:30 AM

Animals and their food | Pre-School Activity Sheet
Animals and their food | (Answer Key) Pre-School Activity Sheet
Meet My Family | Pre School Activity Sheet
My Family Portrait | Pre School Activity Sheet
Stay Clean | Pre School Activity Sheet
Stay Clean | (Answer Key) Pre School Activity Sheet
Animals and their home | Pre School Activity Sheet
Animals and their home | (Answer Key) Pre Schol Activity Sheet
10 Little Indians | Let's Count!
10 Little Indians | Let's Count! | Answer Key
Watch Them Grow
Sea Creatures
Sea Creatures | Answer Key
Little Star | Pre-School Activity Sheet
Farm Animals | Pre-School Activity Sheet
Mga Hayop sa Bakawan | Pre-School Activity Sheet
Indoor Scavenger Hunt | Pre-School Activity Sheet
Coloring Activity | Pre-School Activity Sheet
The Alphabet | Pre-school Activity Sheet
The Alphabet | Pre-school Activity Sheet (Answer Key)
Trace the Letters | Pre-school Activity Sheet
Colors | Pre-school Activity Sheet
Colors | Pre-school Activity Sheet  (Answer Key)
Count The Objects | Pre-school Activity Sheet
Count the Objects | Pre-school Activity Sheet (ANSWER KEY)
Trace The Numbers | Preschool Activity Sheet
Tracing | Activity Sheet
What Do Plants Need To Grow | Activity Sheet
What Do Plants Need To Grow (Answer Key)
Trace A Star | Activity Sheet