Teaching In The New Normal

KNOWLEDGE CHANNEL WEBINAR: Teaching In The New Normal

 

It’s a different kind of school year ngayong taong ito. Maraming mga magulang ang kinakabahan at nag-aalinlangan dahil isang malaking responsibilidad ang haharapin nila bilang magulang-guro sa bagong learn-at-home set up ng mga bata.  Kaya naman naghanda ang Knowledge Channel ng School at Home Webinar kung saan napag-usapan ang “Teaching in the New Normal” at kung paano magagamit effectively ang Knowledge Chanhel ngayon.

Ang Knowledge Channel ang unang all educational television channel sa bansa kung saan ang mga programa ay base sa kasalukuyang curriculum ng mga estudyanteng Pilipino. Sa loob ng 21 taon, ang Knowledge Channel ay naghahatid ng iba’t ibang multimedia learning resources at nagtataguyod din ng mga training programs para sa professional development ng mga educators.

CLICK HERE TO WATCH KNOWLEDGE CHANNEL WEBINAR: Teaching In The New Normal PART 2