• MON - FRI 12 NN - 2:30 PM | SAT 12:00 - 3:00 PM
  • MON - FRI 12 NN - 2:30 PM | SAT 12:00 - 3:00 PM
Hurado Erik Santos with his mom
ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos  

ALBUM

11 photos of Hurado Erik Santos with his mom

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos  

ALBUM

11 photos of Hurado Erik Santos with his mom

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos  

ALBUM

11 photos of Hurado Erik Santos with his mom

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos  

ALBUM

11 photos of Hurado Erik Santos with his mom

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos  

ALBUM

11 photos of Hurado Erik Santos with his mom

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos  

ALBUM

11 photos of Hurado Erik Santos with his mom

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos  

ALBUM

11 photos of Hurado Erik Santos with his mom

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos  

ALBUM

11 photos of Hurado Erik Santos with his mom

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos  

ALBUM

11 photos of Hurado Erik Santos with his mom

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos  

ALBUM

11 photos of Hurado Erik Santos with his mom

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos  

ALBUM

11 photos of Hurado Erik Santos with his mom

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos

Entertainment.ABS-CBN.com December 20, 2021 12:33 AM

PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos
PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos
PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos
PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos
PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos
PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos
PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos
PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos
PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos
PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos
PHOTOS: Kilalanin ang pinakamamahal na babae ni Erik Santos