• MON - FRI 12 NN - 2:30 PM | SAT 12:00 - 3:00 PM
  • MON - FRI 12 NN - 2:30 PM | SAT 12:00 - 3:00 PM
Be out. Be proud. Pose like a Pogay!
Mula sa mga nagpadala ng kanilang Pogay photos sa Pogay Points ng ABS-CBN Facebook, eto na mga 20 Pogays na nakakuha ng 20 pogay points! Be out. Be proud. Pose like a Pogay and send us your photos with quotes or pick-up line! Go to ABS-CBN Facebook https://www.facebook.com/ABSCBNnetwork
Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Jules Laurence Angeles

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Jules Laurence Angeles

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Rufelix Yuson Clacio

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Rufelix Yuson Clacio

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Cris Danan

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Cris Danan

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Joshua Young

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Joshua Young

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Ryan Tapia

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Ryan Tapia

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Rhum Nick Valencia

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Rhum Nick Valencia

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Julius Lazo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Julius Lazo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Regie Eiger Tan Garcia

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Regie Eiger Tan Garcia

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Sapphire Apayart

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Sapphire Apayart

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Viel Alcantara

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Viel Alcantara

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Acko Balong

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Acko Balong

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Married Ako

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Married Ako

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Jovany Docusin

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Jovany Docusin

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Trixie Jay Lim Monteverde

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Trixie Jay Lim Monteverde

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Ajhay Hisola

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Ajhay Hisola

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Rap Manila

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Rap Manila

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Theo Angat

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Theo Angat

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Marky Vergara

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Marky Vergara

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Salvador Full

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Salvador Full

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Geraldjustin Banaag

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Geraldjustin Banaag

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Alskiie Jaromay

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Alskiie Jaromay

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Brent Paul Faraon

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Brent Paul Faraon

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Jaime Mayo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Jaime Mayo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

JanLester Cuevas

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

JanLester Cuevas

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Marro Maragay

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Marro Maragay

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Lean Cahigas

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Lean Cahigas

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Arianne Dumaguing

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Arianne Dumaguing

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Gerald Quidol

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Gerald Quidol

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Ron Javier

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Ron Javier

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Raymond Valera

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Raymond Valera

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Rowel Centeno

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Rowel Centeno

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Virgilio Estares

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Virgilio Estares

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Miles Kendrick

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Miles Kendrick

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Quino Luis

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Quino Luis

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Michael Cabatbat

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Michael Cabatbat

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Almond Rabasto

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Almond Rabasto

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Xer Saren

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Xer Saren

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Yadz Cera

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Yadz Cera

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Polo Mandap

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Polo Mandap

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Ancis Luberto

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Ancis Luberto

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Gery Aparece

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Gery Aparece

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Francis Miguel Gonzales

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Francis Miguel Gonzales

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Jonathan Enierga

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Jonathan Enierga

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Jhigo Martinez

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Jhigo Martinez

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Brandon Mark Brutas II

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Brandon Mark Brutas II

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!  

ALBUM

Be out. Be proud. Pose like a Pogay!

Ahkiel Lee Min H

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Ahkiel Lee Min H

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

January 29, 2014 06:25 PM

Jules Laurence Angeles
Rufelix Yuson Clacio
Cris Danan
Joshua Young
Ryan Tapia
Rhum Nick Valencia
Julius Lazo
Regie Eiger Tan Garcia
Sapphire Apayart
Viel Alcantara
Acko Balong
Married Ako
Jovany Docusin
Trixie Jay Lim Monteverde
Ajhay Hisola
Rap Manila
Theo Angat
Marky Vergara
Salvador Full
Geraldjustin Banaag
Alskiie Jaromay
Brent Paul Faraon
Jaime Mayo
JanLester Cuevas
Marro Maragay
Lean Cahigas
Arianne Dumaguing
Gerald Quidol
Ron Javier
Raymond Valera
Rowel Centeno
Virgilio Estares
Miles Kendrick
Quino Luis
Michael Cabatbat
Almond Rabasto
Xer Saren
Yadz Cera
Polo Mandap
Ancis Luberto
Gery Aparece
Francis Miguel Gonzales
Jonathan Enierga
Jhigo Martinez
Brandon Mark Brutas II
Ahkiel Lee Min H