• MON - FRI 12 NN - 2:30 PM | SAT 12:00 - 3:00 PM
  • MON - FRI 12 NN - 2:30 PM | SAT 12:00 - 3:00 PM
IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017
IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-14

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-14

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-15

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-15

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-16

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-16

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-17

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-17

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-18

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-18

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-19

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-19

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-20

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-20

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-21

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-21

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-22

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-22

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-23

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-23

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-24

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-24

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-25

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-25

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-26

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-26

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-27

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-27

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-28

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-28

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-29

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-29

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-30

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-30

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-31

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-31

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-32

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-32

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-33

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-33

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-34

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-34

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-35

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-35

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-36

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-36

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-37

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-37

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-38

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-38

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-39

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-39

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-40

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-40

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-51

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-51

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-54

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-54

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-56

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-56

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-58

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-58

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-60

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-60

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-62

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-62

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-63

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-63

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-65

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-65

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-67

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-67

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-69

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-69

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-71

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-71

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-73

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-73

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-75

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-75

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-80

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-80

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-82

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-82

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-90

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-90

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-95

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-95

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-98

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-98

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-115

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-115

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-140

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-140

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017  

ALBUM

IN PHOTOS: Ang paghahandang ginawa ng Team Billy, Tyang Amy at James para sa Magpasikat 2017

BILLY-120

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-120

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 16, 2017 02:13 PM

BILLY-1
BILLY-2
BILLY-3
BILLY-4
BILLY-5
BILLY-6
BILLY-7
BILLY-8
BILLY-9
BILLY-10
BILLY-11
BILLY-12
BILLY-13
BILLY-14
BILLY-15
BILLY-16
BILLY-17
BILLY-18
BILLY-19
BILLY-20
BILLY-21
BILLY-22
BILLY-23
BILLY-24
BILLY-25
BILLY-26
BILLY-27
BILLY-28
BILLY-29
BILLY-30
BILLY-31
BILLY-32
BILLY-33
BILLY-34
BILLY-35
BILLY-36
BILLY-37
BILLY-38
BILLY-39
BILLY-40
BILLY-51
BILLY-54
BILLY-56
BILLY-58
BILLY-60
BILLY-62
BILLY-63
BILLY-65
BILLY-67
BILLY-69
BILLY-71
BILLY-73
BILLY-75
BILLY-80
BILLY-82
BILLY-90
BILLY-95
BILLY-98
BILLY-115
BILLY-140
BILLY-120