• MON - FRI 12 NN - 2:30 PM | SAT 12:00 - 3:00 PM
  • MON - FRI 12 NN - 2:30 PM | SAT 12:00 - 3:00 PM
Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest
Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

nads-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

nads-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

nads-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

nads-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

nads-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

nads-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

nads-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

nads-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

nads-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

nads-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

nads-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

nads-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

nads-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

nads-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

nads-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

nads-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

nads-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

nads-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

nads-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

nads-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

nads-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

nads-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-24

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-24

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-25

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-25

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-26

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-26

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-27

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-27

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-28

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-28

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-29

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-29

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-30

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-30

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-31

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-31

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-32

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-32

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-33

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-33

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-34

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-34

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-35

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-35

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-36

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-36

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-37

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-37

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-38

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-38

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-39

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-39

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest  

ALBUM

Balikan ang ilan sa mga litrato ni Nadine na nagpapatunay na siya ang 2017 Philippines' sexiest

NADINE-40

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

NADINE-40

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com January 09, 2018 10:21 PM

nads-2
nads-3
nads-4
nads-5
nads-6
nads-7
nads-8
nads-9
nads-10
nads-11
nads-12
NADINE-24
NADINE-25
NADINE-26
NADINE-27
NADINE-28
NADINE-29
NADINE-30
NADINE-31
NADINE-32
NADINE-33
NADINE-34
NADINE-35
NADINE-36
NADINE-37
NADINE-38
NADINE-39
NADINE-40