• MONDAY - FRIDAY AFTER FPJ's ANG PROBINSYANO
  • Huwag Kang Mangamba
  • MONDAY - FRIDAY AFTER FPJ's ANG PROBINSYANO
  • Huwag Kang Mangamba
Seth Fedelin huwag Kang Mangamba

Seth Fedelin as

Pio


Ang matalinong anak ni Tomas. Kaibigan at minsan ginagawang alalay ni Rafa.

Ang matalinong anak ni Tomas. Kaibigan at minsan ginagawang alalay ni Rafa.

WE RECOMMEND

OTHER CAST

SEE OTHER CAST