PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”
PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-14

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-14

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”  

ALBUM

PHOTOS: Arjo at Sue, ang bagong tambalang makakasama sa Kapamilya Gold serye “Hanggang Saan”

SueArjo-15

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-15

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com November 23, 2017 02:29 PM

SueArjo-1
SueArjo-2
SueArjo-3
SueArjo-4
SueArjo-5
SueArjo-6
SueArjo-7
SueArjo-8
SueArjo-9
SueArjo-10
SueArjo-11
SueArjo-12
SueArjo-13
SueArjo-14
SueArjo-15