• LUNES - BYERNES PAGKATAPOS NG TV PATROL
  • LUNES - BYERNES PAGKATAPOS NG TV PATROL
7 Lessons We Learned from Lolo Delfin, Part 2
3. Hindi madali at mapanganib ang trabaho ng mga pulis.


Binisita at dinalhan ng pagkain nina Lola Flora, Onyok (Simon Pineda) at Benny (Pepe Herrera) si Cardo sa kanyang trabaho. Pagkatapos nilang kumain, nakausap ni Lola Flora si Lolo Delfin. Hiningi niya na dahil marami na ang nawala sa kanilang pamilya, sana ay hindi na masyadong mapanganib ang mga susunod na trabaho ng kanyang apo. Pinaalala ni Lola Delfin kay Lola Flora na kasama sa trabaho nila ang panganib ngunit dapat ‘wag siyang mag-alala dahil madiskarte si Cardo. Ang trabaho ng mga pulis ay isang pagsasakripisiyo, nalalagay sila kapahamakan para lang maglingkod at magbigay-serbisyo sa ating mamamayan.

4. Dapat handang gawin ang lahat para sa pamilya.


Pinaalala ni Lolo Delfin kay Cardo na ang Ombudsman lang ang may karapatan na imbestigahan ang mga kaso ng mga corrupt na opisyal ng gobyerno gaya ni Mayor Anton Guerrero (Victor Neri). Ang inaalala niya ay ang kaligtasan ni Lola Flora dahil baka ano ang maaaring gawin ng mayor sa kanya matapos ang naging alitan ng dalawang opisyal. Sinabi niya na kakampi siya ni Cardo at handa rin siyang gawin ang lahat para sa kanilang pamilya. Dapat handa tayong gawin ang lahat para sa ating pamilya natin dahil wala tayo kung wala sila at ito ang paraan upang maipakita natin na pinahahalagahan natin sila.

5. Laging mag-ingat sa kapahamakan.


Sinubukang kausapin ni Lolo Delfin si Lola Flora na lumipat muna pansamantala sa isang mas ligtas na lugar dahil sa maaaring gawin ni Mayor Anton sa kanya. Binanggit naman ni Lola Flora na kung may mangyaring masama sa kanya, ang mayor ang unang mapagbibintangan kaya walang dapat ipag-alala. Pinaalala naman nina Cardo at Benny na mas mabuting mag-ingat dahil maraming tauhan ang mayor at hindi nila hahayaang may masamang mangyari sa kanya.

1 | 2 | 3