Pulot mula sa Teleserye Tatay: Dolce Amore's Roberto

Ang bawat ama ay magkakaiba. Mayroong may kaya sa buhay, mayroon ding salat. May mataas ang pinag-aralan, mayroon namang hindi masyadong nakapag-aral. Ngunit magkakaiba man ay isang bagay ang nagbubuklod sa mga tatay, ang pagmamahal sa kanilang mga anak.
 
Sa Dolce Amore ay nakilala natin ang tatlong mukha ng mapagmahal na ama. Gaya na lamang ni Roberto Marchesa (Ruben Maria Soriquez) na kahit hindi kadugo ay pinuno pa rin ng pagmamahal at pag-aaruga si Serena (Liza Soberano) na para bang tunay niyang anak. 

ROBERTO
Serena, natuklasang siya ay isang ampon

 

Hindi sa dugo nasusukat ang pagiging isang ama at pinatunayan ito ni Roberto sa pagtanggap at pagmamahal niya kay Serena bilang tunay niyang anak. 


Roberto, nagpaliwanag sa kanyang anak na si Serena

 

Haligi man ng tahanan ay hindi nag-alinlangan si Roberto na humingi ng tawad sa anak dahil alam niyang nasaktan niya ito..


Roberto, binigyan ng payo ang anak na si Serena tungkol sa nararamdaman kay Tenten

 

Ang isang ama ay laging handang gumabay sa kaniyang anak. Tulad na lang ni Roberto na kahit dis-oras pa ng gabi ay handang makinig sa suliranin ni Serena at magbigay ng payo.

 

DODOY | UGE | ROBERTO