PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

WE RECOMMEND

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Photo credit to glaizaloterina IG

Photo credit to glaizaloterina IG

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Photo credit to glaizaloterina IG

Photo credit to glaizaloterina IG

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Photo credit to imjaysongainza IG

Photo credit to imjaysongainza IG

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Photo credit to imjaysongainza IG

Photo credit to imjaysongainza IG

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Photo credit to imjaysongainza IG

Photo credit to imjaysongainza IG

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Photo credit to imjaysongainza IG

Photo credit to imjaysongainza IG

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake  

ALBUM

PHOTOS: Balikan ang mga linyang pinasikat ng mga mainstays ng Palibhasa Lalake

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com October 19, 2014 08:15 AM

Photo credit to glaizaloterina IG
Photo credit to imjaysongainza IG
Photo credit to imjaysongainza IG