PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Huwag palampasin ang pagsisimula ng The Legal Wife, ngayong January 27 na!

WE RECOMMEND

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo 13

Angel Locsin and Jericho Rosales

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 13

Angel Locsin and Jericho Rosales

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo 6

Maja Salovador

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 6

Maja Salovador

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo 8

Angel Locsin

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 8

Angel Locsin

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo 11

eductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 11

eductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo 10

Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 10

Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo 2

Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 2

Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo1

Jericho Rosales

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo1

Jericho Rosales

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo 12

Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 12

Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo 3

Angel Locsin and Jericho Rosales

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 3

Angel Locsin and Jericho Rosales

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo 5

Maja Salvador

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 5

Maja Salvador

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo 7

Jc De Vera

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 7

Jc De Vera

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo 9

Angel Locsin

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 9

Angel Locsin

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!  

ALBUM

PHOTOS: Seductive outfits nina Angel at Maja, pinag-usapan sa gabi ng Grand Presscon ng The Legal Life!

Photo 4

Angel Locsin

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 4

Angel Locsin

ABS-CBN.com January 24, 2014 05:31 AM

Photo 13
Photo 6
Photo 8
Photo 11
Photo 10
Photo 2
Photo1
Photo 12
Photo 3
Photo 5
Photo 7
Photo 9
Photo 4