PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

WE RECOMMEND

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo-2

02 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-2

02 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo-3

03 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-3

03 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo-4

04 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-4

04 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo-5

05 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-5

05 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo-9

09 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-9

09 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo-13

13 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-13

13 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo 1

01 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo 1

01 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo-12

12 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-12

12 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo 1

01 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo 1

01 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo-14

14 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-14

14 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo-7

07 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-7

07 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo-10

10 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-10

10 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo-8

08 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-8

08 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon  

ALBUM

PHOTOS: Sana Bukas Pa Ang Kahapon Presscon

Photo-11

11 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-11

11 Sana Bukas Pa Ang Kahapon

ABS-CBN.com January 10, 2014 04:12 AM

Photo-2
Photo-3
Photo-4
Photo-5
Photo-9
Photo-13
Photo 1
Photo-12
Photo 1
Photo-14
Photo-7
Photo-10
Photo-8
Photo-11