PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

WE RECOMMEND

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 4

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 4

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 4

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 4

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 5

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 5

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 5

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 5

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 6

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 6

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 6

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 6

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 8

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 8

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 8

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 8

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 7

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 7

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 7

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 7

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 9

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 9

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 9

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 9

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 1

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 1

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 1

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 1

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 12

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 12

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 12

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 12

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 1

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 1

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 1

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 1

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 13

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 13

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 13

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 13

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 10

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 10

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 10

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 10

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 2

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 2

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 2

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 2

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 11

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 11

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 11

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 11

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon  

ALBUM

PHOTOS: Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak BlogCon

Photo 3

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 3

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 3

Sa Ngalan ng Ama Ina at ng mga Anak 3

ABS-CBN.com January 14, 2014 11:05 PM

Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 8
Photo 7
Photo 9
Photo 1
Photo 12
Photo 1
Photo 13
Photo 10
Photo 2
Photo 11
Photo 3