PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Sino mas kamuka ni Daniel Padilla? Ang Mama niyang si Karla Estrada o ang Papa niyang si Rommel Padilla?

WE RECOMMEND

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 3

Daniel Padilla 3

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 3

Daniel Padilla 3

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 4

Daniel Padilla and Rommel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 4

Daniel Padilla and Rommel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 13

Karla Estrada, Daniel Padilla and Rommel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 13

Karla Estrada, Daniel Padilla and Rommel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 2

Daniel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 2

Daniel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 17

Karla Estrada, Daniel Padilla and Rommel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 17

Karla Estrada, Daniel Padilla and Rommel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 14

Karla Estrada, Daniel Padilla and Rommel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 14

Karla Estrada, Daniel Padilla and Rommel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 15

Karla Estrada, Daniel Padilla and Rommel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 15

Karla Estrada, Daniel Padilla and Rommel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 16

Karla Estrada, Daniel Padilla and Rommel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 16

Karla Estrada, Daniel Padilla and Rommel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 1

Daniel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 1

Daniel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 5

Daniel Padilla with Rommel Padilla and Karla Estrada on Gandang Gabi Vice

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 5

Daniel Padilla with Rommel Padilla and Karla Estrada on Gandang Gabi Vice

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 6

Daniel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 6

Daniel Padilla

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 7

Daniel Padilla's Fans

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 7

Daniel Padilla's Fans

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?  

ALBUM

PHOTOS: Sa tingin mo, Kapamilya, kanino nagmana ng kaguwapuhan si Daniel Padilla?

Photo 8

Karla Estrada

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 8

Karla Estrada

ABS-CBN.com January 26, 2014 04:16 AM

Photo 3
Photo 4
Photo 13
Photo 2
Photo 17
Photo 14
Photo 15
Photo 16
Photo 1
Photo 5
Photo 6
Photo 7
Photo 8