LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You
LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

1-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

1-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

2-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

2-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

3-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

3-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

4-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

4-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

5-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

5-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

6-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

6-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

7-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

7-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

8-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

8-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

9-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

9-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

10-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

10-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

11-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

11-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

12-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

12-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

13-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

13-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

14-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

14-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You  

ALBUM

LOOK: Janella Salvador, makakatambal ang bagong Kapamilya na si Elmo Magalona sa teleseryeng Born For You

15-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

15-Janella-Elmo

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

November 26, 2015 07:55 PM

1-Janella-Elmo
2-Janella-Elmo
3-Janella-Elmo
4-Janella-Elmo
5-Janella-Elmo
6-Janella-Elmo
7-Janella-Elmo
8-Janella-Elmo
9-Janella-Elmo
10-Janella-Elmo
11-Janella-Elmo
12-Janella-Elmo
13-Janella-Elmo
14-Janella-Elmo
15-Janella-Elmo