BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!

WE RECOMMEND

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!  

ALBUM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!

Photo credit to starmagicphils IG

Photo credit to starmagicphils IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

Photo credit to starmagicphils IG

Photo credit to starmagicphils IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!  

ALBUM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!

Photo credit to jerryvoyage IG

Photo credit to jerryvoyage IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

Photo credit to jerryvoyage IG

Photo credit to jerryvoyage IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!  

ALBUM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!

Photos credit to thebuzz15 IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

Photos credit to thebuzz15 IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!  

ALBUM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!

Photo credit to deslois IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

Photo credit to deslois IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!  

ALBUM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!

Photo credit to marvinagustin IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

Photo credit to marvinagustin IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!  

ALBUM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!

Photos credit to thebuzz15 IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

Photos credit to thebuzz15 IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!  

ALBUM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!

Photo credit to jerryvoyage IG

Photo credit to jerryvoyage IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

Photo credit to jerryvoyage IG

Photo credit to jerryvoyage IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!  

ALBUM

BEHIND-THE-SCENES PHOTOS: Jolina, Marvin and Desiree, nagsimula nang magtaping para sa Flordeliza!

Photo credit to starmagicphils IG

Photo credit to starmagicphils IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

Photo credit to starmagicphils IG

Photo credit to starmagicphils IG

ABS-CBN.com November 03, 2014 03:03 AM

Photo credit to starmagicphils IG
Photo credit to jerryvoyage IG
Photo credit to jerryvoyage IG
Photo credit to starmagicphils IG