7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV

Sa April 19 ay 25th birthday ng ating pinakamamahal na Teleserye Princess na si Kim Chiu kaya isang espesyal na throwback ang handog namin sa kanya! Balikan natin ang pito (7) sa mga hindi malilimutang roles na ginampanan niya sa TV.

WE RECOMMEND

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV  

ALBUM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV

Kim as Jasmine Estocapio in My Girl (2008)

Kim as Jasmine Estocapio in My Girl (2008)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

Kim as Jasmine Estocapio in My Girl (2008)

Kim as Jasmine Estocapio in My Girl (2008)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV  

ALBUM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV

Kim as Jasmine Sta Maria/ Poknat in Sana Maulit Muli (2007)

Kim as Jasmine Sta Maria/ Poknat in Sana Maulit Muli (2007)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

Kim as Jasmine Sta Maria/ Poknat in Sana Maulit Muli (2007)

Kim as Jasmine Sta Maria/ Poknat in Sana Maulit Muli (2007)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV  

ALBUM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV

Kim as Celyn Marasigan in Ina Kapatid Anak (2012)

Kim as Celyn Marasigan in Ina Kapatid Anak (2012)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

Kim as Celyn Marasigan in Ina Kapatid Anak (2012)

Kim as Celyn Marasigan in Ina Kapatid Anak (2012)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV  

ALBUM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV

Kim as Gwen Crisanto in Kung Tayo'y Magkakalayo (2010)

Kim as Gwen Crisanto in Kung Tayo'y Magkakalayo (2010)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

Kim as Gwen Crisanto in Kung Tayo'y Magkakalayo (2010)

Kim as Gwen Crisanto in Kung Tayo'y Magkakalayo (2010)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV  

ALBUM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV

Kim as Jade Dimaguiba /Yuan Sy in My Binondo Girl (2011)

Kim as Jade Dimaguiba /Yuan Sy in My Binondo Girl (2011)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

Kim as Jade Dimaguiba /Yuan Sy in My Binondo Girl (2011)

Kim as Jade Dimaguiba /Yuan Sy in My Binondo Girl (2011)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV  

ALBUM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV

Kim as Audrey King in Tayong Dalawa (2009)

Kim as Audrey King in Tayong Dalawa (2009)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

Kim as Audrey King in Tayong Dalawa (2009)

Kim as Audrey King in Tayong Dalawa (2009)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV  

ALBUM

7 Most Memorable Kim Chiu roles on TV

Kim as Isabelle Hidalgo/ Andrea Hidalgo / Jacqueline Sanggalang in Ikaw Lamang (2014)

Kim as Isabelle Hidalgo/ Andrea Hidalgo / Jacqueline Sanggalang in Ikaw Lamang (2014)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

Kim as Isabelle Hidalgo/ Andrea Hidalgo / Jacqueline Sanggalang in Ikaw Lamang (2014)

Kim as Isabelle Hidalgo/ Andrea Hidalgo / Jacqueline Sanggalang in Ikaw Lamang (2014)

ABS-CBN.com April 17, 2015 02:32 AM

Kim as Jasmine Estocapio in My Girl (2008)
Kim as Jasmine Sta Maria/ Poknat in Sana Maulit Muli (2007)
Kim as Celyn  Marasigan in Ina Kapatid Anak (2012)
Kim as Gwen Crisanto in Kung Tayo'y Magkakalayo (2010)
Kim as Jade Dimaguiba /Yuan Sy in My Binondo Girl (2011)
Kim as Audrey King in Tayong Dalawa (2009)
Kim as Isabelle Hidalgo/ Andrea Hidalgo / Jacqueline Sanggalang  in Ikaw Lamang (2014)