#IkawAngSunshineKoChallenge: Mother’s Day Edition

 IkawAngSunshineKoChallenge Mother s Day Edition 1
 IkawAngSunshineKoChallenge Mother s Day Edition 2

“Sa kislap ng ilaw na iyong dala, lahat ng araw gumaganda.” Kung sunshine ang pinag-uusapan, wala na nga yatang mas liliwanag pa sa dalang sunshine ng mga itinuturing na ilaw ng ating mga tahanan—ang ating mga ina. Ang ating mga ina na walang kapaguran sa pag-aaruga at pagpapaalala. Ang ating mga ina na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ang ating mga ina na walang ibang hangad kundi mapasaya at mapangiti ang kanyang pamilya.  

Kaya naman nitong nakaraang Mother’s Day, sila naman ang pinangiti natin sa pamamagitan ng ating #IkawAngSushineKo challenge. Narito ang ilan sa mga Mother’s Day message ng ating mga Kapamilya para sa mga natatanging sunshine ng kanilang tahanan.

 IkawAngSunshineKoChallenge Mother s Day Edition 3

 IkawAngSunshineKoChallenge Mother s Day Edition 4

 IkawAngSunshineKoChallenge Mother s Day Edition 5

 IkawAngSunshineKoChallenge Mother s Day Edition 6
 

WE RECOMMEND