IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara
IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-1

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-2

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-3

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-4

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-5

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-6

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-7

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-8

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-9

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-10

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-11

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-12

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-13

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-14

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-14

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-15

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-15

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-16

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-16

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-17

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-17

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-18

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-18

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-19

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-19

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-20

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-20

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-21

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-21

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-22

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-22

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-23

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-23

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-24

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-24

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-25

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-25

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-26

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-26

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-27

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-27

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-28

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-28

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-29

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-29

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-30

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-30

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-31

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-31

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-32

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-32

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-33

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-33

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-34

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-34

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-35

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-35

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-36

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-36

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-37

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-37

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-38

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-38

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-39

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-39

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-40

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-40

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara  

ALBUM

IN PHOTOS: Mga dapat abangan sa kapana-panabik na eksena sa #ArawGabiMaskara

Maskara-41

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-41

Never miss out on trending on- and off-cam photos of Kapamilya shows and celebrities.

ABS-CBN.com August 28, 2018 01:18 PM

Maskara-1
Maskara-2
Maskara-3
Maskara-4
Maskara-5
Maskara-6
Maskara-7
Maskara-8
Maskara-9
Maskara-10
Maskara-11
Maskara-12
Maskara-13
Maskara-14
Maskara-15
Maskara-16
Maskara-17
Maskara-18
Maskara-19
Maskara-20
Maskara-21
Maskara-22
Maskara-23
Maskara-24
Maskara-25
Maskara-26
Maskara-27
Maskara-28
Maskara-29
Maskara-30
Maskara-31
Maskara-32
Maskara-33
Maskara-34
Maskara-35
Maskara-36
Maskara-37
Maskara-38
Maskara-39
Maskara-40
Maskara-41