• LUNES - BYERNES PAGKATAPOS NG TV PATROL
  • LUNES - BYERNES PAGKATAPOS NG TV PATROL
Jerome with his beautiful GF Sachzna
Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna  

ALBUM

IN PHOTOS: Jerome Ponce with his beautiful girlfriend Sachzna

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna

Entertainment.ABS-CBN.com June 24, 2022 01:23 AM

LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna
LOOK: Ang unang taon ng pagmamahalan nina Jerome at Sachzna