• LUNES - BYERNES PAGKATAPOS NG TV PATROL
  • LUNES - BYERNES PAGKATAPOS NG TV PATROL
skinning-image
Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada
Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada  

ALBUM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada  

ALBUM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada  

ALBUM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada  

ALBUM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada  

ALBUM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada  

ALBUM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada  

ALBUM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada  

ALBUM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada  

ALBUM

Agaw-eksena Ghorl! Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada

Entertainment.ABS-CBN.com December 23, 2019 03:26 PM

Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada
Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada
Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada
Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada
Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada
Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada
Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada
Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada
Paloma, naghasik ng kagandahan sa parada